Krytý bazén Valašské Meziříčí

Krytý bazén poskytuje sportovní vyžití i zábavu pro všechny věkové kategorie návštěvníků. V prvním patře se nachází wellness zóna.

Přejít na web
Krytý bazén
Letní koupaliště Valašské Meziříčí

Letní koupaliště je areálem provozovaným v měsících červen až srpen. V areálu se zabaví nejen děti, ale i dospělí.

Přejít na web
Letní koupaliště
Zimní stadion Valašské Meziříčí

Zimní stadion je krásný sportovní stánek, který skýtá možnosti pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

Přejít na web
Zimní stadion
Kuželna Valašské Meziříčí

Kuželna se nachází ve sportovním areálu zimního stadionu a nabízí kvalitní a moderní zázemí včetně občerstvení v podobě baru.

Přejít na web
Kuželna
Letní fotbalový stadion Valašské Meziříčí

Letní stadion se nachází v podhůří Beskyd s krásným výhledem na horu Radhošť. V areálu se nachází několik fotbalových hřišť.

Přejít na web
Fotbalový stadion
Krytý bazén

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

1
Informace k aktuálnímu provozu

Vážení návštěvníci krytého bazénu, 

 • UPOZORNĚNÍ na plánovanou odstávku provozu krytého bazénu v období  22.7.-4.8.2024 v tuto dobu bude krytý bazén zcela UZAVŘEN.
 • WELLNESS od 28.6.2024 -2.9.2024 ZAVŘENO

 • Upozornění pro návštěvníky krytého bazénu : při vstupu je potřeba mít minimální kredit na ID hodinkách 71,- Kč                
 • aktuální teplota vody v bazénech: Rekreační bazén 30 °C, dětský bazén 31,5 °C, relax whirlpool 32°C, solný whirlpool 32°C, plavecký bazén 27°C


0/240 návštěvníků bazénu
muži 0/19 ženy 0/16 návštěvníci wellness

Návštěvní řád krytého bazénu

Tento návštěvní řád je základní předpis pro chování návštěvníků, ochranu zdraví a bezpečnost návštěvníků areálu krytého bazénu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Vstup do prostoru areálu

 • Denní rozvrh provozu areálu je u hlavního vchodu do areálu, na informační tabuli v blízkosti pokladny, dále na internetových stránkách společnosti včetně omezení provozu. Změny jsou vyhrazeny.
 • Vstup do areálu je povolen pouze v určené provozní době s platným identifikačním náramkem, který si návštěvník zakoupí v pokladně předem.
 • Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí hodinu a čtvrt před jeho uzavřením.
 • Ceny vstupného jsou zveřejněny ve vstupní hale, na pokladně a na internetu.
 • Vstup a výstup je zajištěn samoobslužnými turnikety a mechanickou brankou pro imobilní návštěvníky (odemyká ji obsluha pokladny).
 • Při hromadných akcích v areálu a jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.
 • Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Při naplnění kapacity areálu se vstup přes turnikety uzavře až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků.

Provozní a hygienické pokyny

 • Každý návštěvník areálu je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
 • Doba pobytu začíná průchodem turniketem a končí odchodem návštěvníka, případně ukončením provozu areálu v zavírací době.
 • Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén, aby se mohli osprchovat, osušit a obléci.
 • Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za ztráty. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v recepci, jinak za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese odpovědnost.
 • Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo v recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se k zařízení areálu ohleduplně a uhradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu nebo na majetku třetích osob.
 • Před vstupem do všech bazénů a vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni se osprchovat za použití mýdla a dodržovat osobní hygienu.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru. Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky s nohavičkou maximálně po kolena, nejlépe z nesavého materiálu bez jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob.
 • Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena.
 • Dětský bazén je určen dětem do maximálně 6 let věku.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu.
 • Při jízdě na tobogánu je návštěvník povinen řídit se pokyny umístěnými přímo na atrakci, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat dozor u těchto atrakcí. Děti mladší 10 let mají přístup na tobogán pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

V areálu je zakázáno

 • Zdržovat se v prostorách areálu bez platného čipu, vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance areálu a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 • Projevovat se hlučně a rušit tím okolí, volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénů, skákat do vody z pochůzných ploch. Úmyslně stříkat na jiné osoby a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek a ostatní návštěvníky.
 • Plivat do vody a na ochozy bazénů, vyplachovat si ústa či nos ve vodě, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečistit prostory areálu.
 • Konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených, přenášet potraviny z prostor mokrého baru, vstupovat do prostoru bazénů a vodních atrakcí se žvýkačkou. Vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Vnášet do bazénů předměty nesouvisející s plaváním (nafukovací lehátka, matrace, čluny). O možnosti a vhodnosti používání plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace plavčík.
 • Do prostoru sprch a bazénových hal vnášet a používat jehly, špendlíky, holící čepelky, holící přístroje a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků aquaparku.
 • V prostorách aquaparku je zakázáno čištění nebo praní prádla.
 • Vstupovat do areálu s jízdními koly. Pohybovat se po areálu s kočárky mimo vyhrazená místa.
 • Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující provoznímu řádu.
 • V celém areálu je přísný zákaz kouření.

Zákaz vstupu do areálu

 • Do areálu nemají přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, osoby v karanténě apod.).
 • Do areálu dále nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Do bazénů nemají přístup děti do 1 roku věku s vyjímkou kurzů plavání kojenců a batolat.
 • Zvířatům.

Vyloučení z návštěvy areálu

 • Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí pracovníků provozovatele nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury nebo přímo Městskou policii nebo Policii ČR.
 • Návštěva může být odepřena i osobám, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.
 • Při podlezení či přeskočení turniketu nebo jinému obejití pokladního systému bez možnosti vrácení vstupného.

Všeobecná ustanovení

 • Rozvrh provozní doby areálu a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována ve vstupní hale na recepci.
 • Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatňovat v recepci, nebo u vedoucího provozu.
 • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.

Datum vydání:    1.7.2017

Provozovatel

ST Servis s.r.o.
www.stservis.cz

Zanechte nám zprávu

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.